Kvalitet & Miljö

Ta del av Delmacos kvalitet- och miljöpolicy

Delmaco AB är certifierat enligt FR2000 där kraven från ISO 9001- och 14001-systemen är tolkade och anpassade till mindre företag. Även Arbetsmiljöverkets krav tillgodoses i FR2000.

Kvalitetspolicy
Delmacos kvalitetspolicy är att leverera utrustning enligt kundens önskemål i rätt tid innefattande
produktkvalitet och produktsäkerhet.

Miljöpolicy 
Delmaco arbetar aktivt i sin verksamhet med förbättringar för att minimera påverkan på miljön. Detta innebär att:

Miljölagar och förordningar är minimikrav i miljöarbetet
Aktivt medverka för återvinning av företaget restprodukter.
Öppenhet i miljöfrågor mot kunder och myndigheter
Företaget är anslutet till näringslivets återvinningssystem för förpackningar.

        fr2000_ovalfti_cmyk_50mm_ejtext