Kabelavskjutningsdon

Vårt välkända kabelavskjutningsdon är ett verktyg för personlig säkerhet vid kabelarbeten. Det är ett väsentligt hjälpmedel för att undvika olyckor då förväxling av kablar kan ske. En mejsel skjuts genom kabeln med hjälp av en krutladdning. Avfyrning sker med en lina på ett betryggande avstånd. Olycksrisken på grund av osäkerhet och misstag elimineras.

Donet kan också kompletteras med en adapter SP för avskjutning av klena kablar med diameter upp till ca 30mm. Dessa kablar kan ha hög spänning eller hög strömstyrka. Delmaco har ett komplett utbud av produkter och tjänster samt en hög servicenivå. Vi har utrustning, tillbehör och reservdelar på lager för snabb leverans. Delmaco  erbjuder  också service och utbildning.