Service & Underhåll

Delmaco_Service_och_Underhall

Delmaco utför service och underhåll på kabelavskjutningsdon sedan många år

Det är viktigt att donet fungerar perfekt. Don med funktionsstörningar och skadade don skall inte användas. Slitna och skadade mejslar har dålig funktion och skall inte heller användas. Vi lämnar alltid en offert innan arbetet påbörjas

Kontakta oss för en offertförfrågan!